Reklama
 
Blog | Petra Šťastná

“Good Morning, Gaza! Wake Up!”

Dnešní ráno jsem se probudila v 6:02 intenzivním hlukem. Nad hlavou nám přelétávaly F16. Ještě rozespalá jsem nevěděla, co se děje. Z okna jsem zahlédla bílé mračno. Je to výbuch? Hlavně nepanikařit.

Mohammed Al Hawajri, „Inspired by the Scream“

 

Jdu blíž k oknu a venku je nádherné ráno s velikými nadýchanými oblaky. Krásné světlo. Jaký kontrast s nekonečným ohlušujícím zvukem. Letadla létají dlouho, vrací se. Létají blízko. O to je hluk ještě silnější než normálně. Jako by byly přímo nad hlavou. Nepanikařit. Jen nás chtějí vystrašit. Ale stejně…

F16

„Je ráno, vstávejte!“ „Slyšte, jsme tady!“ I tak by se dalo interpretovat jednání izraelských vzdušných sil. Dnes, v neděli 16. června, což je v Palestině pracovní den, bylo téměř celé Pásmo Gazy vzbuzeno velikým hlukem přelétávajících letadel F16, a to neobvykle nízko.

Zkušený Gazan pro Palestinské informační centrum potvrdil: „Vojenské letouny přelétávaly blízko u země. Jedná se o bezprecedentní čin od poslední agrese vůči Pásmu Gazy, jež skončila 21. listopadu 2012.“

Zvažuji, jestli jít spát nebo být v pohotovosti. Co by se ale změnilo? Kdyby začali bombardovat, stejně není kam utéct. Zůstali bychom v bytě, otevřeli okna a čekali. Místní říkají, že poslední – listopadové  – bombardování bylo horší než v roce 2008/2009, i když bylo kratší. Bomby dopadaly na město, na obydlené části. Padaly všude, říkají mí známí při vzpomínce na nedávné zkušenosti a při dotazu mnohých, zda bude další válka? …Přemáhá mě únava. Kolem osmé ráno mě pro změnu probudí hluk generátoru, bez nějž by byl celý dům bez elektřiny… (jak je tomu v mnohých utečeneckých táborech).

…Nikdo nepanikaří a přelety F16 nad Pásmem Gazy jsou zcela běžné a takřka na denním pořádku. Když se ptám známých, jak na to reagují, jen pokrčí rameny: „Co máme dělat? Taková je situace. Už jsme zvyklí. Nejhorší je to ale pro děti…“

Vzdušný (a pozemní a námořní) prostor je kontrolován Izraelem – i když se Izrael jednostranně stáhl z Pásma Gazy v roce 2005 – a přestože bylo v listopadu 2012 podepsáno příměří, tedy izraelská vojska by zde neměla být, opak je pravdou.

Sonický třesk

Další taktikou zastrašení je používání sonického třesku (sonic boom). Jeho princip je takový, že je z letadla vypuštěn tlak vzduchu, který po pár zlomcích sekundy způsobí silný zvukový výbuch, podobný explozi. [1] Účelem je „pouze“ zastrašit, kromě psychologického traumatu nezpůsobuje žádná fyzická zranění. Zcela běžný a každodenní zvukový doprovod, mohu potvrdit i já.

Lidskoprávní organizace B’Tselem k tomu dodává:

„Jediným účelem sonického třesku je zabránit obyvatelstvu ve spánku a vytvořit neustálý pocit strachu a úzkosti.“ B’Tselem dále cituje izraelského premiéra Ehuda Olmerta: „Tisíce obyvatel jižního Izraele žijí ve strachu a nepohodě, takže jsem dal pokyny, aby nikdo nemohl spát v Gaze.“ Jak organizace dále poznamenává, „jasným cílem této praktiky je vytvářet nátlak na Palestinskou samosprávu a ozbrojené palestinské organizace tím, že působí útrapy celému civilnímu obyvatelstvu.“

Pozemní vpády

Kontrola prostoru Izraelem se pozná i tak, že armáda čas od času pronikne na palestinské území. Hranice mezi Izraelem a Pásmem Gazy je tvořena plotem (dvojitým, obvykle elektrickým, podobně jako v Berlíně) anebo betonovou zdí. Plot i zeď jsou protkány kontrolními věžemi, které Evropanovi mohou romanticky připomínat systém středověkých hradních opevnění… V plotu jsou brány, kterými může izraelská armáda pronikat na území Gazy.

Na začátku tohoto týdne pronikla například armáda na palestinské území ve střední oblasti Pásma Gazy východně od města Deir al-Balah, kde zdevastovala půdu poblíž plotu v takzvané nárazníkové zóně (palestinském pohraničním pásmu). Devastace orné půdy je další z mnoha taktik, jak zastrašit obyvatelstvo a zhoršit podmínky k životu.

Reklama

Mohammed Al Hawajri, „La Méridienne – Pause for a Nap“

 

Kontrola na moři

S kontrolou na moři je to obdobné. Dohoda z Osla vyjednala pro rybolov prostor 20 námořních mil od pobřeží. Tato vzdálenost však nebyla nikdy dodržena, vždy byla menší – nejprve dvanáct mil, až k současným šesti námořním mílím. Navíc se ani nejedná o prostor podél celého pobřeží, ale prostor v trojúhelníku, jak nám vysvětlili rybáři, kteří mají hojné zkušenosti s ostřelováním izraelským vojenským námořnictvem ještě v palestinských vodách.

Blokáda

V červnu „slaví“ Pásmo Gazy šest let od uvalení izraelské blokády.

Richard Falk, zvláštní zpravodaj při OSN, v nedávno vydané zprávě shrnuje: „Kolektivní potrestání civilního obyvatelstva Gazy musí skončit ještě dnes.“

Na světě se děje mnoho nespravedlností. Palestina je jen jednou z nich. Dnes se tady hromadně nestřílí [2], nebombarduje, nelítají kanystry se slzným plynem či podobně, takže není důvod, proč by dnes měla být Palestina v titulku zpráv.

Jak ale poznamenal Gideon Levy, „porovnávání Palestiny s jinými částmi světa bylo vždy problematické. A s vražděním v Sýrii, Iráku a jinde se stává ještě obtížnějším. Nejnovější uzavírky na okupovaných územích, nejnovější politické zatčení, nejnovější násilný útok či poslední případ zabití mladých Palestinců jsou strašlivé zločiny, ale obecně blednou ve srovnání s blízkými či vzdálenými bojišti a oblastmi obrovských krutostí.”

„…Srovnání však bude velmi odlišné, nahlížíme-li jej z historické perspektivy.”

Poznámky:

[1] Sonický třesk je zvuk spojený s rázovými vlnami vytvořenými předmětem procházejícím vzduchem rychleji, než je rychlost zvuku. Sonický třesk generuje obrovské množství zvukové energie a zní podobně jako exploze.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_boom

[2] Hromadně se zde nestřílí, přesto ke střelbě dochází, i když se nedostane do titulků zpráv. Rybáři jsou na moři často ostřelováni. (Viz facebook Rybářského výboru především v arabštině, lze přeložit přes google translate). To stejné se týká lidí pracujících na polích poblíž hraničního plotu. Nejnověji byl v pátek 14. června postřelen farmář, když zavlažoval své pole 600 metrů od hraničního plotu (tedy mimo nárazníkové pásmo, kde je to velmi nebezpečné). Leží s kulkou v noze v nemocnici. Zranění není vážně, ale kulka mu v noze zůstane a bude mu dlouhodobě působit psychologické trauma, jak potvrdil ošetřující lékař.